Skip to main content
Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) untuk pengeluaran minyak sawit akan menyaksikan Malaysia bergerak menuju Matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 2030.
Pensijilan MSPO akan memastikan produktiviti lebih tinggi, hasil berkualiti, akses lebih besar ke pasaran antarabangsa dan seterusnya menyumbang kepada pendapatan yang lebih tinggi, terutama bagi pekebun kecil.
Skim pensijilan MSPO menyediakan prinsip umum untuk pengeluaran minyak sawit mampan yang merangkumi tunggak kelestarian manusia dan alam sekitar.
Keeseluruhan kos pensijilan MSPO untuk pekebun kecil ditanggung oleh kerajaan. Pekebun kecil persendirian yang belum mendapatkan pensijilan MSPO digesa mendaftar dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) untuk tujuan pensijilan.